Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

III Posiedzenie Komitetu Monitorującego MRPO

Z udziałem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli i członka zarządu Marka Sowy odbyło się 1 lutego III posiedzenie Komitetu Monitorującego Małopolski Program Operacyjny 2007-2013. Komitet przyjął kryteria wyboru projektów w ramach kolejnych działań MRPO.W pracach Komitetu wzięli udział m.in.: Dyrektor Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej Manfred Beschel oraz wojewoda Jerzy Miller.

Członkowie lub ich stali zastępcy przyjęli w drodze głosowania kryteria wyboru projektów dla następujących działań:

- 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat B Dziedzictwo przyrodnicze

- 3.3 Instytucje Kultury, Schemat A Rozwój infrastruktury kulturalnej.

- 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat A strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha, Schemat B strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha

- 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

- 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego, Schemat B Infrastruktura okołolotniskowa

- 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B Opieka społeczna

- Mamy już przyjęte 23 kryteria i schematy, pozostało zatem do przyjęcia 19. Na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się 21 i 22 lutego, powinniśmy zakończyć proces wyboru kryteriów dla programu regionalnego. Zarząd województwa zdecydował również o uruchomieniu w pierwszym kwartale trzech kolejnych konkursów: z zakresu infrastruktury rekreacyjno - sportowej, odnowy wsi w sołectwach oraz modernizacji dróg powiatowych - mówił po III posiedzeniu Komitetu Monitorującego członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa

Protokół z III posiedzenia KM MRPO - pobierz