Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

I Posiedzenie Komitetu Monitorującego MRPO

Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny wybrano kryteria wyboru operacji finansowanych dla działania 4.1. "Rozwój Infrastruktury Drogowej" oraz dla działania 7.1 "Gospodarka wodno-ściekowa".W dniach 6-7 listopada br. odbyło się w Tomaszowicach koło Modlnicy pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Spotkanie otworzył marszałek Małopolski Marek Nawara, który w swoim wystąpieniu przypomniał zasady powoływania Komitetu i podziękował jego członkom za chęć udziału w posiedzeniach. - Szczególnie dziękuję wszystkim środowiskom - samorządowym, gospodarczym, naukowym, organizacjom pozarządowym - za wyłonienie swoich reprezentantów do KM. Chciałbym, i myślę, że Państwo również podzielają ze mną tę wolę, aby przyszła praca członków Komitetu opierała się na partnerstwie.

Marszałek wręczył nominacje członkom KM MRPO - otrzymało je 14 osób ze strony samorządowej, 5 - rządowej i 10 partnerów społeczno-gospodarczych.Po oficjalnym otwarciu i uroczystym wręczeniu nominacji przyjęto jednogłośnie regulamin KM MRPO Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Joanna Urbanowicz przedstawiła wkład finansowy Unii Europejskiej w latach 2007 - 2013 w rozwój Polski. Zaprezentowała również projekty kluczowe z Małopolski, które realizowane będą w programach operacyjnych oraz strukturę Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Z kolei Jakub Szymański - kierownik Zespołu Programowania i Ewaluacji MRPO zaprezentował "Uszczegółowienie MRPO".

W drugim dniu spotkania członkowie przyjęli kryteria wyboru operacji finansowanych dla działania 4.1. "Rozwój Infrastruktury Drogowej"  oraz dla działania  7.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" .

I posiedzenie Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny w latach 2007 - 2013 - Marszałek Marek Nawara

 Kryteria wyboru projektów dla działania 4.1 i 7.1 w ramach MRPO- Marek Sowa, Członek Zarządu Województwa

 Wprowadzenie do okresu programowania 2007-2013- Joanna Urbanowicz, z/ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej

 Uszczegółowienie MRPO- Jakub Szymański, kierownik Zespołu Programowania i Ewaluacji, Departament Polityki Regionalnej

Protokół z I posiedzenia Komitetu Monitorującego MRPO w latach 2007-2013 - pobierz