Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Stosowanie przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Informujemy, iż w dniu 16.06.2011 r. do IZ MRPO wpłynęło pismo z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) dotyczące zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87 poz. 484) w zakresie wprowadzenia do art. 24 nowego ustępu 1a dotyczącego przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.Zdaniem MRR istnieje zagrożenie, co do zgodności wprowadzonego przepisu z zapisami dyrektyw unijnych, dlatego zaleca się dużą ostrożność w przypadku konieczności jego zastosowania (w tym przekazania stosownej informacji do IZ MRPO). Stosowanie przez Beneficjentów powyższego zapisu będzie monitorowane na etapie kontroli projektów.

Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do instytucji zarządzających RPO dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – pobierz

Pismo Dyrektora Departamentu Koordynacji i Wdrażania Funduszy UE MRR do Dyrektora Departamentu Wsparcia Programów Infrastrukturalnych MRR dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - pobierz

Po otrzymaniu informacji, co do dalszych ustaleń dotyczących kwestionowanych zapisów, stosowne informacje zostaną przekazane Państwu poprzez newsletter oraz zamieszczone na stronie internetowej www.fundusze.malopolska.pl