Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 

 

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) to pierwsza strategia makroregionalna UE. Nadano jej charakter horyzontalny, oparty na czterech filarach tematycznych: ochronie środowiska, dobrobycie, dostępności
i atrakcyjności oraz bezpieczeństwie. Implementację Strategii oparto na Planie Działania, zawierającym 15 obszarów priorytetowych i około 80 projektów flagowych oraz 12 działań horyzontalnych. Strategia ma charakter

wewnątrzunijny. Nie została wyposażona we własne instytucje czy środki finansowe. Korzysta w tym zakresie z dostępnego instrumentarium, w tym finansowego. Istotną rolę w zakresie koordynacji, monitoringu i
formułowania rekomendacji pełni Komisja Europejska


Więcej...