Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 SMART+ „Innowacje w MŚP i promocja BRT” 

 

to projekt wspierający innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach. Sześć regionów partnerskich: Aragonia (Hiszpania), Saksonia (Niemcy), Małopolska, Zachodnia Macedonia (Grecja), Kluż (Rumunia) oraz Południowo-Wschodnia Bułgaria nawiązało współpracę na rzecz rozwoju nowych pomysłów wsparcia sektora MŚP i rozpowszechniania ich w całej Europie.

Cele SMART+ to:

  • zwiększenie uczestnictwa firm z sektora MŚP w klastrach i sieciach współpracy;
  • poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do wyników badań i partnerów biznesowych;
  • tworzenie strategii promocji innowacyjnych pomysłów;
  • zwiększenie kompetencji pracowników sektora MŚP w zakresie badań i nowoczesnych technologii oraz zarządzania innowacjami w firmie poprzez szkolenia i wsparcie ze strony ekspertów;
  • oprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł finansowania.

SMART+, jako mini-program, stwarza instytucjom z regionów partnerskich możliwość realizacji innowacyjnych działań na rzecz wsparcia rozwoju sektora MŚP. W ramach projektu zostanie zorganizowany jeden nabór na podprojekty, w którym instytucje regionalne (publiczne lub równoważne publicznym) będą zaproszone do składania innowacyjnych propozycji projektowych. W ramach każdego podprojektu partnerstwo muszą tworzyć instytucje z co najmniej trzech regionów partnerskich SMART+. Sześć najlepszych pomysłów uzyska dofinansowanie i możliwość rozpowszechnienia rezultatów przedsięwzięcia w wielu regionach Europy. Nabór rozpocznie się 15 października 2010 i potrwa do 20 grudnia 2010.

Projekt zakłada ponadto identyfikację dobrych praktyk, które będą stanowiły podstawę do rozwoju strategii wsparcia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionach partnerskich SMART+.

Budżet projektu SMART+ wynosi 4 mln euro, z czego na Województwo Małopolskie przypada 600 000 euro.

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2010 i potrwa do końca 2013 roku.

Szczegółowe informacje o SMART+ dostępne są na oficjalnej stronie projektu:

www.smartplusinnovations.eu

Projekt SMART+ czerpie z doświadczeń projektu SMART, realizowanego w okresie od kwietnia 2005 do czerwca 2008 w ramach programu INTERREG IIIC.

Podobnie jak jego następca, projekt SMART miał formułę mini-programu, a jego celem było wsparcie procesów restrukturyzacji w czterech współpracujących regionach: Aragonii, Saksonii, Zachodniej Macedonii oraz Małopolski. W czasie trwania projektu zrealizowano łącznie 17 podprojektów dotyczących różnorodnych sfer rozwoju regionalnego – od wzrostu innowacyjności MŚP, poprzez energie odnawialne, po tworzenie centrów rekreacji na dawnych terenach przemysłowych lub górniczych. Wnioskami z realizacji projektu SMART posłużono się przy formułowaniu założeń projektu SMART+.