Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Konferencja Podsumowująca „SMART+ - przygotowanie na innowacyjne Jutro” 

 

W dniu 2 grudnia 2013 r. miała miejsce Konferencja „SMART+ - przygotowanie na innowacyjne Jutro”, która była wydarzeniem podsumowującym czteroletnią realizację projektu SMART+ „Innowacje w MŚP i promocja BRT” w ramach Programu INTERREG IVC.

 

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, instytucji otoczenia biznesu, klastrów oraz przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem konferencji było nie tylko przedstawienie rezultatów projektu, ale również podjęcie debaty nad przyszłymi możliwościami wspierania innowacji w ramach nowych mechanizmów finansowych UE.

 

W pierwszej części konferencji zaprezentowano informacje związane z wdrażaniem projektu SMART+ w Małopolsce, a także dwa produkty najważniejsze z punktu widzenia usprawnienia polityk regionalnych w zakresie wspierania innowacji: Międzyregionalną Strategię SMART+ oraz Regionalny Plan Wdrażania tej Strategii dla Małopolski.

 

Następnie przedstawiciele beneficjentów SMART+ zaprezentowali osiągnięcia zrealizowanych przez nich podprojektów: INNOFIN Wzmacnianie kompetencji pracowników funduszy kapitału zalążkowego, regioNet Transfer dobrych praktyk dotyczących klasteringu i zarządzania sieciami oraz SMEGoNET MŚP w globalnych sieciach współpracy.

 

W drugiej części konferencji zorganizowano debatę z udziałem ekspertów. Paneliści podjęli się trudnego tematu, jakim jest wykorzystanie nowych mechanizmów finansowania dla wspierania
i rozwoju innowacji w Małopolsce. Podstawowym problemem, który hamuje ten rozwój, jest trudność w zrozumieniu idei innowacyjności. Pan Krzysztof Krzysztofiak – wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego – podkreślał konieczność podejścia od strony popytowej innowacji przy wsparciu władz publicznych. Pan Sebastian Kolisz z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości zwracał natomiast uwagę na włączanie innowacji w dotychczas funkcjonujący system oparty na biznesplanie. W przypadku rzeczywistych innowacji jest to niemożliwe, ponieważ nie można przewidzieć rezultatów zastosowania innowacyjnych rozwiązań. W debacie wziął udział także dr Michał Jasieński z Centrum Innowatyki WSB-NLU. Stwierdził on, że innowacje należy zostawić przedsiębiorcom, którzy znajdą niszę dla swojej działalności, rozwoju i generowania zysków. Debatę podsumowała konstatacja, że nowe programy lepiej odpowiadają potrzebom przedsiębiorcy, który chce rozwijać innowacyjność swojej firmy.