Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Priorytety Programu Region Morza Bałtyckiego 

 

Priorytety w ramach Programu to:


Priorytet 1: Krzewienie innowacyjności w Regionie Morza Bałtyckiego

  • zainteresowanie ludności w różnym wieku, różnej płci oraz zawodu kwestiami związanymi z innowacjami, w szczególności projekty skierowane na udział ludzi młodych i kobiet w generowaniu i wykorzystywaniu nowej wiedzy, w celu ułatwienia dostępu do rynku pracy i przedsiębiorczości;
  • poprawa dostępu obszarów wiejskich/peryferyjnych do gospodarki opartej na wiedzy;
  • poprawa systemów edukacji w celu otwarcia społeczeństwa regionu na innowacje (nie jest zalecana współpraca jedynie pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi i instytucjami edukacyjnymi);
  • stworzenie ogólnych, transnarodowych struktur wspierających transfer innowacji, technologii i kwalifikacji, w szczególności struktury mogące połączyć już wdrażane w ramach programu sieci innowacji, w celu kapitalizacji dotychczas osiągniętych rezultatów.


Priorytet 2: Poprawa dostępności zewnętrznej i wewnętrznej

  • integracja obszarów o niskiej dostępności (w szczególności obszary północne i wschodnie) z innymi obszarami regionu;
  • promowanie działań ICT, wzmacniających dostępność oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.


Priorytet 3: Zarządzanie Morzem Bałtyckim jako wspólnym zasobem

  • promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich (np. akwakultura, przybrzeżna energetyka wiatrowa, wykorzystanie biomasy);
  • zapobieganie i zmniejszanie występowania ryzyka zanieczyszczeń oraz promowanie zarządzania środowiskiem i przyjaznych środowisku standardów.


Priorytet 4: Promowanie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów

  • zmiany demograficzne;
  • wspólna tożsamość regionu Morza Bałtyckiego.