Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Priorytety Programu Europa Środkowa 

 

PRIORYTETY I OBSZARY INTERWENCJI

Priorytet 1 - Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej.

Służy poprawie ramowych warunków dla innowacji oraz tworzy możliwości transferu innowacji i jej zastosowania, co w  konsekwencji przyczyni się do rozwój wiedzy.

Priorytet 2 - Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej.

Służy ulepszeniu współdziałania systemów transportu w obszarze współpracy. Będzie wspierać współpracę w ramach kompleksowej logistyki we wszystkich stosownych obszarach.

Priorytet 3 - Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska.

Kształtuje wysoką jakość środowiska poprzez zarządzanie naturalnymi zasobami oraz dziedzictwem, poprzez redukcję zagrożeń oraz negatywnych, potencjalnych skutków żywiołów, bądź działalności człowieka. Priorytet ten wspierać będzie wykorzystanie źródeł energii odnawialnej oraz wzrost efektywności energetycznej na przestrzeni obszaru współpracy.

Priorytet 4 - Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów.

Promuje policentryczne struktury zaludnienia oraz koncentruje się na skutkach zmian demograficznych i społecznych w rozwoju miejskim i regionalnym. Wykorzystanie zasobów kultury przyczyni się do uatrakcyjnienia miast i regionów.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na następujących stronach internetowych:

http://www.central2013.eu/
www.interreg.gov.pl