Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Priorytety i tematy Programu 

 

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej
(alokacja EFRR na priorytet: 67,69 mln euro)

Główny cel priorytetu: Rozwój polsko-słowackiej współpracy partnerskiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej ukierunkowanej na integrację przestrzenną, bezpieczeństwo, zwiększenie dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności regionu dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

Temat 1.1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa

Temat 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska

Wkład z EFRR min 50 001 euro

Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy

(alokacja EFRR na priorytet: 53,52 mln euro)

Główny cel priorytetu: Promowanie polsko-słowackiej współpracy partnerskiej dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, środowiskowego i kulturalnego rozwoju terenów przygranicznych Polski i Republiki Słowackiej

Temat 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki

Temat 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Temat 2.3: Projekty sieciowe

Wkład z EFRR min 50 001 euro

(Temat 2.3: Projekty sieciowe - max 300 000 euro)

Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

(alokacja EFRR na priorytet: 26,76 mln euro)

Główny cel priorytetu: Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu „ludzie dla ludzi”.

Wkład z EFRR min 5 000 euro max 50 000 euro

Czas trwania projektu nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony do 18 miesięcy). Mikroprojekty wdrażane będą w ramach projektu parasolowego euroregionów (PL) i Wyższych Jednostek Terytorialnych (SK).

Zasady uczestnictwa w Programie

Wspólny projekt realizowany przez partnerów z obu stron granicy (współpraca transgraniczna) zgodnie z zasadą partnera wiodącego.

Formy współpracy

  • wspólne przygotowanie projektu
  • wspólna realizacja projektu
  • wspólny personel
  • wspólne finansowanie projektu

Każdy projekt powinien obejmować co najmniej dwie z powyższych form współpracy.