Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Podprojekty PEOPLE 

 

Zatwierdzenie podprojektów PEOPLE

W dniu 16 listopada 2009 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego PEOPLE, podczas którego zatwierdzono do realizacji 7 podprojektów:

 

DIVERSIA – Godzenie życia prywatnego i zawodowego

Partnerzy podprojektu zamierzają podjąć studia europejskie nad zróżnicowanymi potrzebamigodzenia różnych sfer życia oraz nad nowymi warunkami demograficznymi w Europie. Jednym z rezultatów podprojektu będzie uniwersalna metodologia studiów europejskichw tym zakresie.

TCARES – Technologie dla opieki zdrowotnej

Celem podprojektu jest stymulowanie wykorzystania technologii w opiece medycznej, jak również udoskonalanie działających systemów. Poprzez praktyczne sprawdzenie działania takich systemów partnerzy podprojektu dostosują je do potrzeb użytkowników – zarówno pacjentów jak i profesjonalnych opiekunów.

SILVER ACADEMY – Sieć akademicka dla seniorów

Działania w podprojekcie mają służyć wsparciu nowych modeli biznesu odpowiadającym potrzebom rynku pracy osób powyżej 50 roku życia. Ponadto zaplanowano utworzenie sieci między uniwersytetami a izbami handlowymi celem stworzenia bazy wiedzy na temat wszystkich możliwości zawodowego zaangażowania seniorów.

HOME04 – Współpraca sieciowa dla zintegrowanej opieki nad bezdomnymi

Tematyka podprojektu skupia się na problemie bezdomności. Partnerzy planują znaleźć rozwiązania systemowe poprzez współpracę sieciową, efektywną wymianę doświadczeń i wiedzy oraz – przede wszystkim – nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

SHAREIT – Dzielenie się technologiami

Partnerzy podprojektu wymienią się doświadczeniami w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla wzmocnienia integracji społecznej. W swoich działaniach skupią się na młodzieży wywodzącej się z rodzin imigranckich i na eurosierotach. Celem projektu jest także zwiększenie świadomości organizacji społecznych i władz publicznych na temat wykorzystania narzędzi ICT jako środka włączenia społecznego.

CIBUS5 – Promocja integracji przedsiębiorstw społecznych

 Podprojekt skierowany jest do organizacji otoczenia przedsiębiorstw społecznych oraz instytucji publicznych wspierających przedsiębiorców społecznych. Jego celem jest przede wszystkim opracowanie metod i środków zwiększenia efektywności współpracy przedsiębiorstw społecznych z sektorem publicznym i prywatnym oraz sposobów ich wsparcia przez władzelokalne, regionalne, krajowe i europejskie.

PEPA – Aktywne społeczeństwo

Celem podprojektu jest usprawnienie zarządzania lokalnego i regionalnego poprzezwzmocnienie roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w tym procesie. Uczestnictwo takich organizacji w procesie decyzyjnym ma pomóc w opracowaniu polityk rozwoju regionalnego i planów strategicznych lepiej dostosowanych do potrzeb mieszkańców danego regionu.

 

Podprojekty wdrażane będą od stycznia 2010 r. do końca czerwca 2011 r. Osiągnięte przez nie rezultaty zostaną włączone do zbioru rekomendacji PEOPLE dla polityk regionalnych.