Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Podrojekty 

 

Wyniki I naboru na podprojekty w ramach projektu POWER

Podczas posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Sterującego, które odbyło się w dniach 29 – 30 czerwca br. w Brukseli, zadecydowano o wyborze 4 podprojektów z 11 złożonych w I naborze. Projekty, które otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to:

1)      GENERATION – Green ENERgy AudiTIng for a LOw CarboN Economy (poszerzenie partnerstwa w projekcie o partnera z Małopolski – Międzywydziałowa Szkoła Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej)

Obszar tematyczny: Wydajność Energetyczna (Temat 1.2)

Cel projektu: Identyfikacja kluczowych obszarów dotyczących audytów energetycznych wraz  z analizą metodyki audytu energetycznego w poszczególnych krajach partnerskich oraz wypracowanie wspólnego standardu „Uproszczony audyt energetyczny”.

2)      WICO – Wind of the Coast

Obszar tematyczny: Energie odnawialne (Temat 2.1)

Cel projektu: Wypracowanie wytycznych dotyczących zastosowania małych systemów elektrowni wiatrowych wzdłuż wybrzeży

3)      ITACA – Innovative Transport Approach in Cities and metropolitan Areas

Obszar tematyczny: Zrównoważony transport (Temat 4.1)

Cel projektu: Opracowanie zmian  w  sektorze publicznym prowadzących do zoptymalizowania aspektów związanych z zrównoważonym  transportem. Identyfikacja innowacyjnych oraz przyjaznych środowisku technologii odpowiednich dla  obszarów zurbanizowanych dla publicznych oraz prywatnych środków transportu. 

4)      TRISCO – Transition Island Communities: Empowering Localities to Act

Obszar tematyczny: Zmiana postaw społecznych (Temat 5.1)

Cel projektu: Wzrost zastosowania  oraz użytkowania energii odnawialnych oraz technologii przyjaznych środowisku w gospodarstwach domowych mieszkańców wysp.  

 

Wyniki II naboru na podprojekty w ramach projektu POWER

Podczas posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Sterującego, które odbyło się w dniach 16 – 17 marca br. w Krakowie, zadecydowano o wyborze 5 podprojektów z 9 złożonych w II naborze. Projekty z Partnerem z Małopolski, które otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to:

1)  SEECA –Strategy for Energy Efficiency through Climate Agreements” Partnerzy: Szwecja, Polska, Estonia

Obszar tematyczny: Wydajność Energetyczna (Temat 1.2)

Cel: Wdrożenie instrumentu jakim są dobrowolne Umowy Klimatyczne zawierane pomiędzy sektorem publicznym, podmiotami sektora prywatnego oraz organizacjami pozarządowymi. Celem Umów jest stworzenie zrównoważonej regionalnej struktury współpracy opartej na lokalnych strategiach energetyczno-klimatycznych formułujących narzędzia kontroli oraz wskazówki do skutecznej implementacji współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami w regionie.

2)   TIMBER –„Tools for Integrated Management of Biomass Energy Resources” . Partnerzy: Holandia, Hiszpania, Polska, Szwecja oraz partner  Angielski  w trakcie rozmów)

Obszar tematyczny: Energie odnawialne (Temat 2.1)

Cel: Opracowanie praktycznego modelu pokazującego wydajność ekonomiczną energii z biomasy oraz ramowego planu użycia zielonej energii w tym pokazania kosztów produkcji,  skrócenia łańcucha transportu oraz wydajnych ekonomicznie rozwiązań dających się łatwo stosować w innych regionach europejskich.

3)   TraCit – Transport Carbon IntenCities”. Partnerzy: Anglia, Polska, Estonia.

Obszar tematyczny: Zrównoważony transport (Temat 4.2)

Cel: Identyfikacja przyjaznych środowisku technologii odpowiednich dla  obszarów zurbanizowanych dla publicznych oraz prywatnych środków transportu oraz opracowanie zmian  w  sektorze publicznym prowadzących do zoptymalizowania aspektów związanych z zrównoważonym  transportem wraz z opracowaniem metod pomiaru intensywności podróżowania w korelacji z rewizją emisji CO2. 

4)   E-Mob  E-Mobility”  (Partnerzy: Holandia, Szwecja, Estonia,  Polska, Anglia )

Obszar tematyczny: Zrównoważony transport (Temat 4.2)

Cel: Projekt ma na celu wdrażanie oraz poszukiwanie rozwiązań związanych z samochodami elektrycznymi na terenach zurbanizowanych.. Analiza porównawcza regionalnych przedsiębiorstw ułatwi sprecyzowanie uniwersalnych aspektów wspierających rozwój standardów i polityk dot. elektrycznego transportu na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

4) SILCS  - Strategies for Innovative Low Carbon Settlements”. Partnerzy: Anglia, Holandia, Hiszpania.

Obszar tematyczny: Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe(Temat 3.1)

Cel: Wypracowanie zintegrowanego modelu rozwoju dotyczącego zrównoważonego budownictwa