Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Telemedycyna ratuje życie. Sukces podprojektu TCares 

 

W październiku 2010 do Ośrodka Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II zgłosiła się kobieta w wieku 71 lat, szukając sposobu na zdiagnozowanie krótkotrwałych utrat przytomności, występujących ze średnią częstością raz na 2-3 miesiące od 2006 roku. Pacjentka przedsięwzięła wcześniej szereg kroków w celu rozpoznania przyczyny swoich dolegliwości, część badań wykonując w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, część opłacając z własnych i środków. Była także nawet hospitalizowana na oddziale kardiologicznym. Początkowo po kolejnych utratach przytomności rodzina wzywała do chorej pogotowie ratunkowe, pacjentkę często przewożono na szpitalny oddział ratunkowy, jednak EKG i inne badania nie pokazywały istotnych odchyleń od normy i nie wykazały przyczyny dolegliwości. Pacjentka zdążyła się przyzwyczaić do tych objawów. Najbliższa rodzina nadal zaniepokojona jej regularnymi dolegliwościami zwróciła się do ośrodka diagnostyki z pytaniem, czy nie ma możliwości diagnostyki zaburzeń występujących rzadko i nieregularnie. Pacjentkę włączono wówczas do prowadzonego od miesiąca projektu telemedycznego TCares.

W ramach projektu przeprowadzano u wybranych pacjentów badania Tele-EKG zewnętrznym rejestratorem zdarzeń (tzw. event-holter). Urządzenie EHO-MINI przystosowane do niemal całodobowej pracy (z przerwą na ładowanie baterii), wypożyczane było średnio na okres jednego miesiąca po to, by w dowolnej chwili, na żądanie badanej osoby lub jej opiekuna, zarejestrować pracę serca poprzez nagrywanie zapisu elektrokardiograficznego (EKG). Aparat wyposażony w kartę SIM automatycznie transmituje nagrane dane do serwera. Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny z lekarzem.

Pacjentka oraz jej najbliższa rodzina została poinstruowana jak wykonywać nagrania urządzeniem EHO-MINI typu „event-holter”. Początkowe rejestrowane EKG były prawidłowe – bez istotnych zaburzeń. Dopiero po kilku dniach przypadkowe nagrania wykazały występowanie specyficznej arytmii – napadowego migotania przedsionków, którego pacjentka nie odczuwała. Zarejestrowano również kilkusekundowe (6-9 s) pauzy. Podczas jednej z nich pacjentka była na tyle świadoma, że zdążyła dokonać rejestracji EKG. Innym razem omdlała w obecności córki, która wiedziała jak użyć event-holtera do nagrania pracy serca. Tak długie przerwy w pracy serca mogą stanowić również poważne zagrożenie życia. Pacjentka została natychmiast wezwana do szpitala i zakwalifikowana do wszczepienia w trybie pilnym rozrusznika serca, chroniącego przed występowaniem przerw w pracy serca. Rozrusznik nie tylko zabezpiecza przed omdleniem, ale również pozwala skuteczniej i bezpieczniej leczyć chorobę, wykrytą dzięki event holter’owi – napadowe migotanie przedsionków.

Projekt TCares pozwolił ponad 80 pacjentom skorzystać z niezastąpionego w niektórych przypadkach urządzenia, służącego do diagnostyki występujących przejściowo, objawowych zaburzeń rytmu serca lub omdleń i stanów przedomdleniowych jakim jest event holter – zewnętrzny rejestrator zdarzeń. Opisana pacjentka nie była jedyną, u której rozpoznano przyczynę dolegliwości dzięki temu badaniu.

Dzięki staraniom interdyscyplinarnego zespołu TCares w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym oraz włączeniu pacjentów w proces doskonalenia usługi Tele-EKG udało się sprawdzić oraz z powodzeniem zastosować nowoczesną metodę diagnostyczną. Projekt TCares pokrywał wszelkie koszty usługi i pacjenci nie byli obciążani żadnymi opłatami. Dowodem sukcesu projektu TCares jest również wysoka ocena satysfakcji pacjenta 4,8 (w skali od 1 do 5) oraz fakt, że wszyscy uczestnicy zdeklarowali chęć korzystania z tej lub podobnych usług telemedycznych w przyszłości. Nie bez znaczenia jest też pozytywna opinia lekarzy o tele-EKG jako o „wartościowym narzędziu diagnostyki kardiologicznej”.