Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 O stronie 

 

Serwis Europejskiej Współpracy Terytorialnej funkcjonuje w ramach portalu „Fundusze Europejskie w Małopolsce” – interaktywnej bazy wiedzy o funduszach europejskich na lata 2007-2013 w regionie.

Serwis umożliwia odbiorcy zdobycie pakietu podstawowych informacji o zasadach i możliwościach uzyskania dotacji w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej wdrażanej za pomocą 3 wymiarów:

  1. współpraca transgraniczna – której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych, „Program Współpracy Przygranicznej Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013”.
  2. współpraca transnarodowa - ukierunkowana na  integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność  ochronę środowiska naturalnego: „Program dla Europy  Środkowej” (Central Europe Programme) oraz  „Program Regionu Morza Bałtyckiego”(Baltic Sea Region Programme).
  3. współpraca międzyregionalna - umożliwiająca wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska: „Program INTERREG IVC” .

Serwis Europejskiej Współpracy Terytorialnej jest własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Urząd nie gromadzi żadnych informacji na temat osób odwiedzających strony serwisu.

Informacje udostępniane na portalu są codziennie aktualizowane. Wszelkie informacje dotyczące redakcji serwisu dostępne są w dziale redakcja.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na portalu Fundusze Europejskie w Małopolsce www.fundusze.malopolska.pl wszystkie dokumenty oraz wytyczne są bezpłatne i ogólnodostępne.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie ponosi odpowiedzialności za działalność prowadzoną przez prywatne firmy w zakresie udzielania informacji o Funduszach Europejskich, treści dokumentów, jakie oferują oraz za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.