Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 

 

Program Transnarodowej Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego 2007-2013 (BSR) kontynuuje logikę dwóch poprzednich programów transnarodowych - Interreg IIC (1997-1999) i Interreg IIIB (2000-2006), lecz  stanowi nowy etap współpracy transnarodowej na tym obszarze. Proces wzajemnego czerpania wiedzy, który rozpoczął się od wymiany doświadczeń w dziedzinie planowania przestrzennego i rozwoju, w ramach którego wspólnie opracowano różne analizy, plany działania i strategie, w tym okresie będzie zmierzać do przedstawienia profilu i tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego w kontekście wyzwań wynikających ze strategii Unii Europejskiej, przyjętych w Lizbonie i Goeteborgu.


Celem strategicznym Programu jest: "Zwiększenie konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego, jego terytorialnej spójności i zrównoważonego rozwoju poprzez połączenie potencjałów ponad granicami administracyjnymi".

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

W Programie Region Morza Bałtyckiego we współpracę zaangażowanych jest 11 krajów, przy czym obszar kwalifikowalny do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmuje: całe terytorium Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji, oraz niemieckie landy: Berlin, Brandenburgia, Hamburg, Brema, Meklemburgia/Pomorze Przednie, Szlezwik Holsztyn i Dolna Saksonia (tylko obszar Lüneburga).

W Krajach Partnerskich obszar kwalifikowany obejmuje: całe terytorium Białorusi, Norwegii, w Federacji Rosyjskiej: Sankt Petersburg i obwody: leningradzki, kaliningradzki, murmański, nowogrodzki i pskowski oraz Republikę Karelii. W przypadku projektów dotyczących regionu Morza Barentsa przewiduje się również współpracę z obwodem archangielskim, Republiką Komi i Nienieckim Okręgiem Autonomicznym.

PRIORYTETY PROGRAMU

Priorytet 1. Krzewienie innowacyjności w Regionie Morza Bałtyckiego
Priorytet 2. Poprawa dostępności zewnętrznej i wewnętrznej
Priorytet 3. Zarządzanie Morzem Bałtyckim jako wspólnym zasobem
Priorytet 4. Promowanie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów

BUDŻET PROGRAMU

Program BSR będzie finansowany ze środków:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- budżetu Norwegii
- Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa

W okresie 2007-2013: - całkowity budżet EFRR dla programu BSR wynosi 208 mln euro -środki Norwegii to 6 mln euro

Źródłem finansowania udziału partnerów rosyjskich i białoruskich w projektach realizowanych w ramach programu BSR są środki Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa tj. 22,6 mln euro.

Łącznie środki na program BSR w 7 letniej perspektywie wynosić będą ok. 236,6 mln euro. Wkład strony polskiej w Program na lata 2007-2013  wynosi ok.47,7 mln euro.

POZIOM WSPÓŁFINANSOWANIA

Ze środków EFRR polscy partnerzy (tak, jak partnerzy z nowych krajów członkowskich) mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wysokość dofinansowania z EFRR dla starych krajów członkowskich wynosi do 75% oraz do 50% w przypadku Norwegii.

POTENCJALNI BENEFICJENCI

Potencjalnymi beneficjentami programu są:

- władze publiczne (centralne, regionalne i lokalne i ich związki), 
- instytucje badawcze i szkoleniowe, 
- fundacje, 
- organizacje pozarządowe oraz instytucje typu non-profit. 
Jednostki te powinny posiadać osobowość prawną.  możliwości ubiegania się o środki w programie wykluczone są podmioty o charakterze gospodarczym i komercyjnym.


Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni:

Investitionsbank Schleswig-Holstein 
Fleethörn 29-31 
24103 Kiel, Germany 
PO Box 1122

Instytucję Zarządzającą w codziennym wypełnianiu zadań związanych z implementacją Programu oraz  koordynacją  rund aplikacyjnych wspiera Wspólny Sekretariat Techniczny:

Joint Technical Secretariat Rostock
Grubenstrasse 20
18055 Rostock
Germany

Joint Technical Secretariat Riga
Elizabetes iela 19
1010 Riga
Latvia

Instytucja Zarządzająca Programem Region Morza Bałtyckiego:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
40-951 Katowice, ul. Mickiewicza 15
Tel. /32/
e-mail: @mrr.gov.pl
www.mrr.gov.pl, www.interreg.gov.pl