Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 PROGRAM EUROPA ŚRODKOWA 

 

Głównym celem programu jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej.


Spójność terytorialna obejmuje odpowiedni dostęp dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych do podstawowych usług, bez względu na terytorium, do którego przynależą.

Integracja implikuje usunięcie barier ograniczających swobody ruch w rozumieniu fizycznym, prawnym, społecznym, gospodarczym, a także informacyjnym.

Konkurencyjność w tym programie obejmuje czynniki „miękkie", pozytywnie wpływające na działalność gospodarczą (jakość życia, zrównoważony rozwój, równouprawnienie płci itd.),a także na osiągnięcie dobrobytu gospodarczego oraz wysokiej jakości życia.

Cele cząstkowe przyczyniające się do realizacji celu głównego to:

1. Podnoszenie konkurencyjności obszaru Europy Środkowej poprzez wzmacnianie struktur innowacyjności i dostępności.

2. Poprawa równomiernego i zrównoważonego terytorialnego rozwoju poprzez  podniesienie jakości środowiska oraz rozwój atrakcyjnych miast i regionów w obszarze Europy Środkowej.

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU

Obszar współpracy obejmuje terytorium, bądź części terytorium ośmiu państw członkowskich UE oraz przygraniczny obszar zachodniej Ukrainy, w szczególności:

  • Austrię,
  • Czechy,
  • Niemcy, w tym: Badenię-Wirtembergię, Bawarię, Berlin, Brandenburgię, Meklemburgię-Pomorze Przednie, Saksonię, Saksonię-Anhalt, Turyngię,
  • Węgry,
  • Włochy, w tym: Piemont, Valle d'Aosta, Ligurię, Lombardię, Provincia Autonoma Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Wenecja Julijska, Emilia-Romagna,
  • Polskę,
  • Słowację,
  • Słowenię,
  • Ukrainę w tym: Wołyń, Lwów, Iwano-Frankowsk, obwód Zakarpacki i  Czerniowiecki.

BUDŻET PROGRAMU

Udział EFRR w Programie wynosi             246 011 074       euro. Całkowity budżet Programu wynosi             298 295 837       euro.

POZIOM DOFINANSOWANIA

Partnerzy pochodzący z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii mogą uzyskać dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu do 85%. Z kolei wysokość dofinansowania dla wnioskodawców pochodzących z Austrii, Niemiec, Włoch wynosi 75%.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni:

AMT der Wiener Landesregierung, MA 27
Departament for EU-Strategy and Economic Development  City of Vienna
Schlesinger Platz 2, 1080 Vienna, 
Austria

Instytucję Zarządzającą w codziennym wypełnianiu zadań związanych z implementacją Programu oraz  koordynacją  rund aplikacyjnych wspiera Wspólny Sekretariat Techniczny:

Joint Technical Secretariat
Museumstrasse 3/A/III
A-1070 Vienna,
Austria

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na następujących stronach internetowych:

http://www.central2013.eu/
www.interreg.gov.pl