Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Małopolskie Studia Regionalne

Prezentowane wydanie Małopolskich Studiów Regionalnych przedstawia Państwu małopolski punkt widzenia na zagadnienia związane kapitałem społecznym, oparty na doświadczeniach instytucjonalnych oraz wiedzy eksperckiej. Zaprezentowano szerokie spojrzenie na rolę kapitału społecznego przez pryzmat rozwoju regionalnego i współczesnych trendów ekonomii i socjologii, kapitału społecznego jako ważnego czynnika budowania nowoczesnego regionu.

W bieżącym numerze przedstawiono również raport z badań, dotyczący wpływu projektów finansowanych z funduszy unijnych realizowanych przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności regionu i potencjał sektora badawczo-naukowego w Małopolsce.

Przybliżono również stan prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego – dokumentu, którego sukces w znacznej mierze zależy właśnie od kapitału społecznego

Ambicją samorządu regionalnego jest nie tylko przygotowanie dokumentu, który wyznaczy 
optymalną ścieżkę rozwoju województwa w horyzoncie 2020 roku.

Naszą intencją jest, aby publikacja objęła reprezentatywny i aktualny przegląd opinii i poglądów zarówno środowisk akademickich, eksperckich jak i samorządowych tak, aby całościowo odzwierciedlić aktualny stan dyskusji publicznej w powyższym zakresie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z naszych publikacji. Bardzo zależy nam, aby prezentowane raporty były przydatnym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych problematyką rozwoju regionalnego.

Mamy nadzieję, iż prezentowane w ramach publikacji opracowania pomogą Państwu spojrzeć w nowym, szerszym kontekście na uwarunkowania polityki regionalnej.


Pliki do pobrania:
MSR_2_19-20_2010.pdf 3,17 MB