Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli

 • Małopolska jako jedno z pierwszych polskich województw utworzyła w Brukseli swoje regionalne przedstawicielstwo; Biuro Województwa Małopolskiego zaczęło działać 13 maja 2002 r. Doświadczenia z naszych kontaktów zagranicznych jednoznacznie wskazują, że najefektywniejszym sposobem pozyskiwania partnerów oraz funduszy potrzebnych do realizacji projektów jest stała obecność w stolicy Europy i tworzenie sieci bezpośrednich kontaktów. Praca przedstawiciela regionu umożliwia lepsze zrozumienie mechanizmów funkcjonowania instytucji europejskich oraz pozyskanie wiedzy o instrumencie polityki regionalnej UE, jakim są programy wspólnotowe, co ułatwi pełne ich wykorzystanie.

  Główne cele działania Biura w Brukseli to:
  -
  nawiązanie i podtrzymywanie bezpośrednich kontaktów z instytucjami unijnymi i innymi biurami regionalnymi,
  - reprezentowanie interesów Województwa Małopolskiego w Brukseli,
  - tworzenie pozytywnego wizerunku i promocja Małopolski,
  - wyszukiwanie partnerów i możliwości pozyskiwania funduszy na realizację wspólnych projektów,
  - informowanie o nowych aktach prawnych oraz o unijnych programach i funduszach.

  Za pośrednictwem Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli informacje o poszukiwaniu partnerów do realizacji wspólnych projektów trafiają także do unijnych partnerów.

  Więcej informacji o działaniach Małopolskiego Przedstawicielstwa w Brukseli

    

Kontakt z Przedstawicielstwem

 • Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli
  Malopolska Region Brussels Office
  Rue de Luxembourg 3,
  1000 Bruxelles, Belgia
  bruxelles@umwm.pl  


  - Renata Jasiołek
  Koordynator Biura
  tel.: +32 2 513 79 98
  Renata.Jasiolek@umwm.pl  

  - Małgorzata Ratajska-Grandin
  Specjalista ds. Europejskich
  tel. +32 2 502 70 14
  malgorzata.ratajska@umwm.pl